Digwyddiadau Rheolaidd – Regular Events

Bob Nos Lun – Monday Nights

Cor Cymunedol Pontypridd Community Choir 6.30pm

Bob Nos Fawrth – Tuesday Nights

Cwis Dwyieithog – Bilingual Quiz 8.00pm

Bob Nos Fercher – Wednesday Nights

‘Siop Siarad’ Welsh Learners, 7-9pm

Bob Nos Wener – Friday Nights

Cydganu / Singalong, 9pm


Nos Fercher cyntaf y mis – First Wednesday of the month

Clwb Jazz / Jazz Club 7:30pm

Ail Nos Fercher  y mis – Second Wednesday of the month

Noson Werin / Folk Night, 8pm

Nos Fercher olaf y mis – Last Wednesday of the month

Noson y Felan / Blues Night, 8pm