16/02/20

Clwb y Bont back open / Y Clwb ar agor

Clwb y Bont is now opening its doors on weekends and for specific events through September and October 2021.

Following a lengthy shutdown due to flood damage, then the Covid-19 lockdowns, Clwb has cautiously re-opened its doors, with a limited attendance for booked events.

Clwb y Bont is currently operating a bottle bar with a variety of quality products from local craft breweries on sale.

To see what’s on and how to book tickets for events call by this website or the Clwb social media platforms. The public bar will be open every Friday and Saturday night with a warm welcome guaranteed for all who call by.

Mae Clwb y Bont yn awr ar agor ar gyfer digwyddiadau penodol drwy mis Medi a Hydref 2021.

Wedi bod ar gau am gyfnod hir o ganlyniad i’r llifogydd ac yna clo mawr Covid-19, mae’r Clwb yn raddol ail-agor, gyda mynediad cyfyngedig ar gyfer digwyddiadau.

Mae’r Clwb ar hyn o bryd yn cynnig bar poteli gydag arlwy eang o gwrw crefft lleol.

I gadw llygad ar ddigwyddiadau a sut i archebu tocynnau, galwch mewn i’r wefan hon neu i lwyfannau cymdeithasol y Clwb. Bydd y bar cyhoeddus ar agor bob nos Wener a nos Sadwrn gyda chroeso cynnes i bawb sy’n galw heibio.