Welcome Back/ Croeso ‘Nol

It’s been a long time, a time of floods and a pandemic, but Clwb y Bont has finally been able to open its doors again and welcome back some old friends and customers.

Clwb has had a bit of a refurb, with a big thank you to S4C’s Prosiect 5 Mil programme, and there is quite a bit of building work still to be done, but the doors have been open for specific events over the past month, with a lot more to come through September and October ’21.

Keep an eye on this website and the Clwb y Bont social media platforms to make sure you don’t miss any of the action – there are folk and jazz nights, rock nights, community events, top Welsh language bands and a lot more lined up.

See you back at Clwb y Bont soon – and bring a friend, its a nice place to be!

Bye for now – Blogger Bont

Mae wedi bod yn amser hir, amser o lifogydd a’r pandemic, ond mae Clwb y Bont o’r diwedd wedi gallu ail-agor y drysau a chroesawu yn ol hen gyfeillion a chwsmeriaid.

Mae’r Clwb wedi cael tipyn o drawsnewidiad, diolch yn bennaf i raglen Prosiect 5 Mil S4C, ac mae tipyn mwy o waith adeiladu eto i’w wneud, ond mae’r drysau wedi agor ar gyfer digwyddiadau penodol dros y mis diwethaf, gyda llawer mwy i ddod yn ystod Medi a Hydref ’21.

Cadwch lygad da chi ar y wefan hon a llwyfannau cymdeithasol Clwb y Bont i wneud yn siwr na wnewch chi golli dim o’r hyn sy’n digwydd – mae nosweithiau gwerin a jazz, nosweithiau roc, digwyddiadau cymunedol, bandiau Cymraeg a llawer mwy ar eu ffordd.

Welwn ni chi cyn hir yn Clwb y Bont – dewch a ffrind gyda chi, mae’n lle braf i gwrdd!

Hwyl am y tro – Blogger Bont.